Zo begon het.

Na enige jaren erover gepraat te hebben is het toch eindelijk van gekomen om een darttoernooi op Schiermonnikoog te houden. De initiatiefnemers in november 1998 waren Dennis du Saar, Freddy Schür en Henk Klopstra, leden van DC To The Point. De heren wisten van het organiseren van een toernooi zo goed als niets af en zochten daarom ondersteuning, en vonden die bij Dart Promotie Nederland (D.P.N.) uit Groningen. D.P.N. zou de nieuw op te richten stichting vijf jaar ondersteunen. De eerste jaren vooral bij het inschrijven van de deelnemers en het leveren van de dartbanen. Dennis en Henk wilden niet in het bestuur van de stichting Dart Organisatie Open Schier (D.O.O.S.) zitting nemen en zouden op de achtergrond met raad en daad het bestuur bijstaan. Er werden bij de twee bestaande dartclubs nieuwe bestuursleden gezocht. Atze Postma en Erik Roogaar van DC Akdart en Roland Sikkema van DC To The Point stelden zich hiervoor beschikbaar.

Als locatie werd vakantiehuis St. Egberts bereid gevonden om het toernooi daar te houden, mede omdat daar de deelnemers ook konden overnachten. Hier werden voor het eerste jaar een 20 banen opgebouwd voor de totaal 79 deelnemers. Het aantal banen werd in de jaren daarna uitgebouwd tot 33 in wel 6 verschillende ruimtes bij het vakantiehuis.

Na 1 jaar nam Erik Roogaar afscheid van het bestuur, zodat er weer iemand anders gezocht moest worden. Het werd Ron Eijer van de toen pas opgerichte derde dartclub Madhouse.

Na drie jaar waren de eilanderbestuurder van st D.O.O.S. er van overtuigd het toernooi zelf te kunnen organiseren en werd afscheid genomen van de samenwerking met D.P.N. Dit betekende ook dat er een nieuwe penningmeester gezocht moest worden, deze werd gevonden in de persoon Henk Klopstra.

In december 2002 kwam er van vakantiehuis St. Egberts de mededeling dat het toernooi van 2003 niet daar gehouden kon worden. Het bestuur moest snel op zoek naar een locatie het toernooi is dan al over drie en halve maand. “Waar vind je zo snel een geschikte locatie op eiland!” De locatie werd aangeboden door de firma Ridder die zijn loods ter beschikking stelde. Zo kon het toernooi van 2003 wel doorgaan. Het was een noodoplossing maar met behulp van veel vrijwilligers is het toch gelukt.

Na het toernooi van 2003, welke in de loods van firma Ridder werd gegooid, gaf Roland Sikkema aan niet meer de tijd te kunnen vinden om in het toernooi te stoppen. Voor hem vond het bestuur een nieuw bestuurlid in de persoon van Marjan Leeuwe.

Voor het toernooi van 2004 vond D.O.O.S. een goede locatie, groepsaccommodatie de Duinhoeve. In deze locatie konden 33 banen gebouwd worden, en was het ook mogelijk om zelf horeca te voeren. Inmiddels had D.O.O.S. eigen banen gemaakt, zodat deze niet elk jaar weer gehuurd hoefden te worden.

Op de nieuwe locatie groeide het toernooi naar de omvang die het tegenwoordig heeft. 64 Mixkoppels, 128 herensingles, 24 dameskoppels, 40 damessingles en 64 herenkoppels. Een snackwagen voor het voeden van de inwendige mens en een compleet assortiment dranken aan de bar.

In 2015 gaf Freddy Schür te kennen dat hij het bestuur wilde verlaten, maar graag als vrijwilliger betrokken wil blijven bij het toernooi. Voor hem werd door het bestuur Ferdinand Schoenmaker bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur.

Henk Klopstra, in de dart wereld beter bekend als Opa, gaf na het toernooi van 2016 aan dat hij het na 15 jaar, net als bij zijn werk, met pensioen wilde. Ook Marjan Leeuwe verliet het bestuur in 2016. Voor hun werden Joke Eijer en Roland Sikkema, beiden  hielpen al bijna alle jaren als vrijwilliger mee, benoemd in het bestuur.